Naast onze plaatsen voor 24-uurs opvang, bieden wij de mogelijkheid tot kort verblijf in ons Driestroomhuis. U kunt hierbij denken aan:

  • Ambulante zorg
  • Wijkondersteuning
  • Gezinsondersteuning
  • crisisplaatsing(op dit moment bezet)

 

 

Wilt u nog verdere informatie bekijk dan deze pagina.